Agtergrond oor die Vleispaleis

Hoe dit begin het

Ds. Badenhorst en oudl. Koos Pieterse het in 1998, tydens ’n braaivleisgeselligheid oor die geheime van wors-maak gesels.

Dit blyk toe dat Koos ’n worsmaker van formaat is en dat hy ook oor al die toerusting beskik het en net daar en dan word Krugersdorp-Oos se eie WORSMAAKPROJEK gebore. Tydens basaars wat in die verlede gehou was, was daar van tyd tot tyd by ’n slaghuis in die dorp wors gemaak maar met die nuwe pro- jek was die idee om met gereëlde tussenposes wors te maak en aan die gemeente en die publiek te verkoop. Die wins sou gebruik word om die Kerk se begroting te laat klop. 

Die eerste wors is in Maart 1999 op ’n vriend se plaas net buite Magaliesburg gemaak en om die wors koel te hou is van die Magaliesburg Gemeente se koelkamers gebruik gemaak. Met die eerste poging is twee beeste en een vark geslag en die wins het R 3 340 bedra. Die gehalte van die wors het gou bekend geword en die aanvraag het konstant gestyg.   

Die plaas buite Magaliesburg was egter ver en ’n stuk grondpad waarop hulle moes ry was in 'n baie swak toestand. Nadat een van die staatmakers, oudl. Johan Pretorius, se motor daar teëspoed opgedoen het, is besluit om liewer van die Magaliesburg Gemeente se geriewe en koelkamerfasiliteite gebruik te maak. Daarna is ook by twee geleenthede wors in ’n slaghuis in Krugersdorp gemaak, maar die wins was baie kleiner. Dit het eintlik daarop neergekom dat die wors by die slaghuis gekoop word en dan duurder aan die gemeente verkoop word. Die gemeente kon dus net sowel die vleis goedkoper by die slaghuis gekoop het.   

Die Projekte-komitee het in 2001 besluit om 'n eie gebou op die kerkterrein op te rig en toe te rus. Hulle kon dan op vendusies hulle eie beeste en varke aankoop. Teen die helfte van 2001 is die Vleispaleis voltooi. Teen 2004 het minstens 150 lidmate reeds gehelp met die vleisbewerking. Minstens 6 beeste en 5 varke word tans elke keer geslag en ongeveer R 21 000 word telkens in die kerk se kas gestort. 

Gemaalde vleis en biltong word ook van tyd tot tyd gemaak. Met die vyfde verjaarsdag van die worsprojek op 12 Maart 2004, was daar in totaal reeds 147 beeste en 85 varke bewerk. In totaal was reeds R 344 500 tot die kerk se inkomste bygedra. Dié inkomste, saam met die bedrae wat met projekte deur die Wyksouderlinge gereël, het ongetwyfeld bygedra dat die begroting van die kerk jaarliks geklop het. Dit het die finansiële posisie op ’n gesonde grondslag geplaas. Die gemeente is werklik baie dank en waardering aan die projekte-komitee en die werkers wat so onbaatsugtig werk, verskuldig.  

Onderesteun Ons

Ons verskaf die volgende
kwaliteit produkte:

  • Egte Boerewors (Tradisioneel & Chakalaka)
  • Vars Gemaalde Maalvleis
  • Boere Biltong en Droëwors
  • Outydse Kerrie Braun
  • Plaashoender Porsies Extra Groot
  • Vars Plaas Eiers
  • Kaas Grootmaat
  • Tuisgebakte Terte, Koeksisters en Beskuit
  • Asook Verskeie Droë Produkte (meel, suiker, rys, pasta ens.)
Bestel hier